17 Kasım 2010 Çarşamba

Çelik Civata ve Saplama Çekme Çubuğu Numune Ölçüleri
-          Diş üstü çapı, 16 mm’den büyük olan, ısıl işlem görmüş civatalarda deney parçası çapının işlenerek inceltilme oranı, vida diş üstü çapının %25’inden büyük olmamalıdır.

-          Soğuk dövme ile biçimlendirilmiş ve mukavemet sınıfı 4.4, 5.8 ve 6.8 olan mamüllerin çekme deneyi mamüllerin işlenmemiş haliyle yapılmalıdır.

d
: Vida diş üstü anma çapı (mm)
d0
: İşlenmiş deney parçası çapı (d0<diş dibi çapı) (mm)
b
: Vidalı kısmın uzunluğu (b ≥ d)
L0
: Ölçülen ilk uzunluk; 5d0
LC
: Düz gövde uzunluğu (L0+d0) (mm)
L1
: Deney parçasının toplam uzunluğu
S0
: İlk kesit alanı
r
: Yuvarlatma yarıçapı (r ≥ 4mm)

-          Civata ve saplamaların işlenmemiş haliyle çekme deneyi, işlenmiş deney parçalarına uygulanan metodla yapılmalıdır.

Çekme dayanımının hesaplanmasında gerilme kesiti AS esas alınır.

AS = п/4 (d2/2 + d3/2 )2 (mm2)
d1
: Temel diş dibi çapı (mm)
d2
: Vida dişi bölüm dairesi çapı (mm)
d3
: Vida diş dibi çapı (mm)
H
: Vida dişi temel üçgeninin yüksekliği (mm)

-          İşlenmemiş civata, normal metodla imal edilmiş, ancak taşlama, çap küçültmesi v.s. ikinci bir işlemin uygulanmadığı civatadır.
KAYNAK:
-          TS 3576 EN ISO 898-1
Bağlama elemanlarının mekanik özellikleri – Karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş - Bölüm 1: Cıvata, vida ve saplamalar
Bu standard, 10°C ilâ 35°C ortam sıcaklığı aralığında deneye tâbi tutulduğunda, karbon çeliği ve alaşımlı çelikten imal edilmiş cıvata, vida ve saplamaların mekanik özelliklerini kapsar.
Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs
This standard specifies for bolts, screws and studs made of steel the designation system, materials, mechanical properties including test methods and marking.

İÇİ DOLU YUVARLAK ÇUBUK İÇİN ÇEKME NUMUNESİ ÖLÇÜLERİ

-          D1, malzemenin kendi orjinal çapı
-          D0, malzemenin orjinal çapından ¼ oranında eksiltilmiş hali
-          LC = D1 x 5
-         r; LC boyu oluşturulduktan sonra kavis bırakılmalı

SAC, ŞERİT, LAMA İÇİN ÇEKME NUMUNESİ ÖLÇÜLERİ


-          3mm ve altı malzemeler için Lc=100mm olarak hazırlanmalıdır.
-          S0=Kalınlık (α) x Genişlik (b)
-          L0=5,65 S0
-          Lc= L0 x b
-          r=25mm
-          Lt=500mm
t (mm)
L0 (mm)
LC (mm)
8
72
112
10
80
120
12
88
128
15
98
138
20
113
153
25
126
166
 

Plastik malzemelerin çekme dayanımının hesaplanmasında kullanılan referans standardlar


TS 1398-1 EN ISO 527-1
Plastikler-Çekme Özelliklerinin Tayini-Bölüm 1: Genel Prensipler
Bu standard, belirli şartlar altında plastiklerin ve plastik kompozitlerin çekme özelliklerinin tayiniyle ilgili genel prensipleri kapsar.
Plastics-Determination of tensile properties-Part 1: General principles
This standard specifies the general principles for determining the tensile properties of plastics and plastic composites under defined conditions.

TS EN ISO 1798
Polimerik Malzemeler- Esnek- Gözenekli- Çekme Mukavemeti ve Kopma Anındaki Uzamanın Tayini
Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength and elongation at break

ASTM D638 – 10
Plastik malzemelerin çekme deneyi
Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics

ASTM D1708 – 10
Mikro çekme örnekleri kullanılarak Plastik malzemelerin çekme deneyi
Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics by Use of Microtensile Specimens

ASTM D882 – 10
Plastik filmlerin çekme deneyi
Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting

Metalik malzemelerin çekme dayanımının hesaplanmasında kullanılan referans standardlar


TS EN ISO 6892-1 (yerini aldığı TS 138 EN 10002-1 :2004)
Metalik malzemeler – Çekme deneyi – Bölüm 1: Ortam sıcaklığında deney metodu
Bu standard metallic malzemelerin çekme deneyi metodları ve bu metodlar ile belli sıcaklıklarda (ortam sıcaklığında) mekanik özelliklerin tayinini kapsar.
Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature
This standard specifies the method of tensile testing of metallic materials and defines the mechanical properties which can be determined therby at ambient demperature.

TS 287 EN 895
Metalik Malzemeler-Kaynaklar Üzerinde Tahribatlı Deneyler-Enine Çekme Deneyi
Bu standard bir alın kaynaklı birleştirmenin çekme dayanımını ve kırılma yerini tespit etmek için yapılan enine çekme deneylerinde kullanılan deney numunelerinin ölçülerini ve deney prosedürünü kapsar.
Destructive tests on welds in metallic materials-Transverse tensile test
This standard covers the sizes of test speciments end the test procedure for cerrying out transverse tensite tests in order to determine the tensile strenght and the location of frencture of a welded both joint.

TS EN ISO 377
Çelik ve Çelik Mamulleri- Mekanik Deneyler İçin Numunelerin ve Deney Parçalarının Alınması ve Hazırlanması
Bu standard, TS EN 10079'da tanımlama çelik profiller, çubuklar, yassı mamuller ve boru mamullerinde mekanik deneyler için kullanılan numuneler ve deney parçalarının tanımlanması konumu ve hazırlanması için şartları kapsar.
Steel and steel products- Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
This standard covers requirements for identify position and preparation of samples and test pieces for mechanical testing of steel products rods flat products and tuba products specified in TS EN 10079.

ASTM A370 – 10
Çelik Ürünleri Mekanik Testleri için Standard Test Metodları ve Tanımlar
Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products

ASTM E8 / E8M - 09
Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials